ZTS F-Invest s.r.o.
Spoločnosť je zapísaná v OR na Okresnom súde v Trenčín Oddiel Sro, Vložka č. 12731/R

IČO: 36319015
DIČ: 2020116109
IČ DPH: SK 2020116109
ZTS F-Invest s.r.o.

Areál ZTS č. 924
P.O. BOX 34
018 41 Dubnica nad Váhom

telefón: 042/4485830, 4485831
fax: 042/4485831
e-mail: ztsfinvest@ztsfinvest.sk

Kontaktné osoby:

Ing. Ľubomír Holeček - riaditeľ spoločnosti
mobil: 0905 207 101
e-mail: holecek@ztsfinvest.sk
Hydraulické rozrušovacie kladivá (HRK)
používajú sa ako prídavné zariadenie pre mobilné a stacionárne stavebné stroje na demolačné práce...
ZTS f-Invest s.r.o.
Investičné
zariadenia
zariadenia na úpravu pásov, zariadenia na úpravu tyčí, zariadenia na abrazívne očisťovanie povrchu...
ZTS f-Invest s.r.o.
Dlhodobý a krátkodobý prenájom, služby, servis
prenájom výrobných a skladovacích priestorov v areály ZTS a.s. Dubnica nad Váhom...


ZTS f-Invest s.r.o.
No more cable tv, dish cable is here. Directtv is also very popular but satellite dishnetwork is even better. Check out dish network deals and the price of dish satellite receiver