Produkty ponúkané našou spoločnosťou
ZTS F-Invest s.r.o.


• Hydraulické rozrušovacie kladivá
• Investičné zariadenia
• Kooperácia
Hydraulické rozrušovacie kladivá

Používajú sa ako prídavné zariadenia pre mobilné a stacionárne stavebné stroje na demoličné práce. Tým sa hodnota a oblasť využívania týchto strojov výrazne rozširuje. Kladivá sa môžu používať na rozdrobenie rôznych pevných materiálov ako sú kamene, betón, murivo, asfalt, struska...
Kladivá s malou energiou úderu sa môžu tiež využívať na rôzne inštalačné práce vo vnútri budov.

Investičné zariadenia

V oblasti dodávok pre investičnú výstavbu zabezpečujeme :

• odbor hutné úpravnícke zariadenia technologické linky a stroje na vykonávanie finálnych operácií na hutníckych polotovaroch a ich konečnú úpravu pred následným spracovaním,
• odbor hydraulické systémy technologické zariadenia pre ovládanie pohybových mechanizmov vodných diel.

Kooperácia

Ponúkame výrobu funkčných vzorov, prototypov, kusovú a malosériovú výrobu, rekonštrukciu a opravy hydraulických systémov, opravy hydraulických prvkov. Zároveň ponúkame kooperáciu na mechanické opracovanie materiálov pri vyzužití nášho strojového parku...

Hydraulické rozrušovacie kladivá (HRK)
používajú sa ako prídavné zariadenie pre mobilné a stacionárne stavebné stroje na demolačné práce...
ZTS f-Invest s.r.o.
Investičné
zariadenia
zariadenia na úpravu pásov, zariadenia na úpravu tyčí, zariadenia na abrazívne očisťovanie povrchu...
ZTS f-Invest s.r.o.
Dlhodobý a krátkodobý prenájom, služby, servis
prenájom výrobných a skladovacích priestorov v areály ZTS a.s. Dubnica nad Váhom...


ZTS f-Invest s.r.o.
The poker experts at LaunchPoker.com bring you exclusive online poker room reviews, the inside scoop on texas hold em games, pro poker strategy and more. LaunchPoker is THE home of texas hold em and all things poker!