Produkty ponúkané našou spoločnosťou
ZTS F-Invest s.r.o.


• Hydraulické rozrušovacie kladivá
• Investičné zariadenia
• Kooperácia
Hydraulické rozrušovacie kladivá

Používajú sa ako prídavné zariadenia pre mobilné a stacionárne stavebné stroje na demoličné práce. Tým sa hodnota a oblasť využívania týchto strojov výrazne rozširuje. Kladivá sa môžu používať na rozdrobenie rôznych pevných materiálov ako sú kamene, betón, murivo, asfalt, struska...
Kladivá s malou energiou úderu sa môžu tiež využívať na rôzne inštalačné práce vo vnútri budov.

Investičné zariadenia

V oblasti dodávok pre investičnú výstavbu zabezpečujeme :

• odbor hutné úpravnícke zariadenia technologické linky a stroje na vykonávanie finálnych operácií na hutníckych polotovaroch a ich konečnú úpravu pred následným spracovaním,
• odbor hydraulické systémy technologické zariadenia pre ovládanie pohybových mechanizmov vodných diel.

Kooperácia

Ponúkame výrobu funkčných vzorov, prototypov, kusovú a malosériovú výrobu, rekonštrukciu a opravy hydraulických systémov, opravy hydraulických prvkov. Zároveň ponúkame kooperáciu na mechanické opracovanie materiálov pri vyzužití nášho strojového parku...

Hydraulické rozrušovacie kladivá (HRK)
používajú sa ako prídavné zariadenie pre mobilné a stacionárne stavebné stroje na demolačné práce...
ZTS f-Invest s.r.o.
Investičné
zariadenia
zariadenia na úpravu pásov, zariadenia na úpravu tyčí, zariadenia na abrazívne očisťovanie povrchu...
ZTS f-Invest s.r.o.
Dlhodobý a krátkodobý prenájom, služby, servis
prenájom výrobných a skladovacích priestorov v areály ZTS a.s. Dubnica nad Váhom...


ZTS f-Invest s.r.o.
The a experts at Launchx.com bring you exclusive online a room reviews, the inside scoop on texas hold em games, pro a strategy and more. Launchx is THE home of texas hold em and all things a!